Навігація


Головна
ПОСЛУГИ
Гостьова книга
Правила користування
Авторизація/Реєстрація
 
Головна

Банківська справа
Банківське кредитування - Владичин У.В.
Банківський маркетинг - Лютий І.О.
Банківський маркетинг - Романенко Л.Ф.
Банківський нагляд - Васюренко O.B.
Банківські операції - Васюренко O.B.
БЖД
Безпека життєдіяльності - Атаманчук П.С.
Безпека життєдіяльності - Запорожець О.І.
Безпека життєдіяльності - Цапко В.Г
Безпека життєдіяльності людини - Лапін В.М.
Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О.П.
Бухгалтерський облік та Аудит
Аналіз фінансової звітності - Тігова Т.М.
Аудит - Немченко В.В.
Аудит - Рядська В.В.
Аудит - Утенкова К.О.
Аудит: організація і методика - Огійчук М.Ф.
Географія
Географія - Гілецький Й. Р.
Географія - Олійник Я.Б.
Загальне землезнавство - Олійник Я.Б.
Землеробство - Гудзь В.П.
Країнознавство - Масляк П.О.
Документознавство
Вступ до мовознавства - Кочерган М.П.
Ділова українська мова - Горбул О.Д.
Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С.В.
Діловодство - Сельченкова С.В.
Загальне документознавство - Палеха Ю.І.
Екологія
Ботаніка - Неведомська Є.О.
Екогеографія України - Гавриленко О.П.
Екологічне управління - Шевчук В.Я.
Екологічний менеджмент - Семенов В.Ф
Екологічні знання - Добровольський В.В.
Економіка
Адміністрування податків - Калінеску Т.В.
Аналіз господарської діяльності - Сіменко І.В.
Бюджетна система - Федосов В.М.
Бюджетний менеджмент - Клець Л.Є.
Бюджетний менеджмент - Панкевич Л.В.
Етика та Естетика
Дипломатичний протокол та етикет - Сагайдак О. П.
Естетика - Газнюк Л.М.
Естетика - Мовчан В.С.
Етика - Вознюк Н.М.
Етика - Тофтул М.Г.
Журналістика
Історія української преси - Животко А.П.
Масові комунікації - Квіт С.
Основи журналістики - Михайлин І.Л.
Теорія журналістики - Приступенко Т.О.
Інвестування
Інвестиційна діяльність - Майорова Т.В.
Інвестиційний аналіз - Боярко І.М.
Інвестування - Гриньова В.М.
Інвестування - Мойсеєнко І. П.
Інформатика
Електронна комерція - Шалева О.І.
Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л.
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М.
Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О.П.
Митні інформаційні технології - Пашко П.В.
Історія
Всесвітня історія - Гончар Б.М.
Всесвітня історія. Історія цивілізацій - Орлова Т.В.
Історичне джерелознавство - Калакура Я.С.
Історія нових незалежних держав - Орлова Т.В.
Історія Стародавнього Сходу - Крижанівський О.П
Культурологія
Археологія України - Залізняк Л.Л.
Історичне краєзнавство - Уривалкін О.М
Історія зарубіжної літератури XVII—XVIII століття - Давиденко Г.Й.
Історія світової культури - Левчук Л. Т.
Історія української культури - Лозовой В.О.
Література
Історія зарубіжної літератури XIX - XX ст - Давиденко Г.Й.
Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г.Й.
Історія українського літературознавства - Наєнко М.К.
Основи літературознавства - Ференц Н.С.
Логіка
Логіка - Дуцяк І.3.
Логіка - Жеребкін В.Є.
Логіка - Карамишева Н.В.
Логіка - Конверський А.Є.
Логіка - Мозгова Н.Г.
Логістика
Логістика - Банько В.Г.
Логістика туризму - Смирнов І.Г.
Основи логістики - Дудар Т.Г.
Правове регулювання міжнародних перевезень - Столярський О.В.
Маркетинг
PR для менеджерів і маркетолога - Примак Т.О.
Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М.І
Інфраструктура товарного ринку - Шубін О.О.
Маркетинг - Бутенко Н.В.
Маркетинг - Гаркавенко С.С.
Медицина
Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В.І.
Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи - Маруненко І.М.
Валеологія - Грибан В.Г.
Менеджмент у галузі охорони здоров'я - Баєва О.В.
Основи фізіології та гігієни харчування - Зубар Н.М.
Менеджмент
Ділова кар'єра - Дахно І.І.
Етика ділового спілкування - Гриценко Т.Б
Інноваційний менеджмент - Скрипко Т.О.
Корпоративне управління - Ігнатьєва І.А.
Корпоративне управління - Мальська М.П.
Педагогіка
Вступ до педагогічної професії - Мешко Г.M.
Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів - Співак Л.М.
Основи дидактики - Чайка В.М.
Основи педагогічної ергономіки - Карапузова Н.Д.
Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н.П.
Політекономія
Економічна теорія - Білецька Л.В.
Економічна теорія - Чепінога В.Г.
Економічна теорія. Політекономія - Семененко В.М.
Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В.Д.
Історія економіки та економічної думки - Козюк В.В
Політологія
Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Дорошко М.С.
Європейська та євроатлантична інтеграція України - Кордон М.В.
Зовнішня політика України - Кучик О.С.
Зовнішня політика України - Чекаленко Л.Д.
Інформаційна безпека - Остроухов В.В.
Право
Адвокатський іспит - Баулін О.В.
Адвокатура - Фіолевський Д.П.
Адміністративне право - Алфьоров С.М.
Адміністративне право - Кісіль З.Р.
Адміністративне право України - Коломоєц Т.О.
Природознавство
Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю.П.
Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С.
Психологія
Амбівалентність особистості - Зелінська Т.М.
Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В.М.
Вікова психологія - Павелків Р.В.
Вікова психологія - Савчин М.В.
Вікова психологія - Сергеєнкова О.П.
Релігієзнавство
Історія релігії в Україні - Колодний А.М.
Історія релігій - Лубський В.І.
Релігієзнавство - Кислюк К.В.
Релігієзнавство - Лубський В. І.
Релігієзнавство - Мозговий Л.І.
Риторика
Еристика - Хоменко І.В.
Риторика - Колотілова Н.А.
Риторика - Мацько Л. І.
Риторика - Олійник О.Б.
РПС
Географія промислових комплексів - Іщук С.І.
Регіональна економіка - Зінь Е.А.
Регіональна економіка - Іщук С.І.
Регіональна економіка - Качан Є.П.
Регіональна економіка - Манів З.О.
Соціологія
Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів - Малахова Ж.Д.
Загальна соціологія - Примуш М.В.
История социологии - Зборовский Г.Е.
Людина і світ - Юрій М.Ф.
Социальная теория и кадровая политика - Щёкин Г.В.
Статистика
Математична статистика - Руденко В.М.
Статистика - Опря А.Т.
Теорія статистики - Мармоза А.Т.
Страхова справа
Соціальне страхування - Кропельницька С.О.
Страхова справа - Вовчак О.Д.
Страхові послуги - Дема Д.І.
Страхові послуги - Яворська Т.В.
Страхування - Базилевич В.Д.
Товарознавство
Методи визначення фальсифікації товарів - Дубініна А.А.
Ринок і ресурси споживчих товарів - Офіленко Н.О.
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н.Г.
Товарознавство м'яса - Бірта Г.О.
Товарознавство продовольчих товарів - Бірта Г.О.
Туризм
Географія туризму - Кузик С.П.
Готельний бізнес - Мальська М.П
Країнознавство - Мальська М.П.
Маркетинг туризму - Правик Ю.М.
Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н.Є.
Філософія
Вступ до філософії - Лузан А.О.
Історія філософської думки в Україні - Огородник І.В
Філософія - Сидоренко О.П.
Філософія - Губерський Л.В.
Філософія - Данильян О.Г.
Фінанси
Бюджетна система - Чала Н.Д.
Бюджетна система України - Пасічник Ю.В.
Гроші і кредит - Колодізєв О.М.
Гроші та кредит - Алєксєєв I.В.
Гроші та кредит - Круш П.В.
 
 
Дисципліни
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси